Izobraževanja

Spletna strokovna delavnica

SPLETNA STROKOVNA DELAVNICA ZAKLJUČNI RAČUN IN OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB ZA LETO 2020

Bliža se čas izdelave letnih poročil in davčnih obračunov, zato bi vas radi opozorili na novosti in posebnosti, povezanih s spremembo ZDDPO-2R in COVID zakonodajo, ki jih nikakor ne smete spregledati pri izdelavi letnega poročila in obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020.

Na kakšen način:
SPLETNA STROKOVNA DELAVNICAkjer Vas bomo seznanili z določbami SRS, ki jih boste morali uporabili pri sestavi letnega poročila za 2020. Obravnavali bomo posebnosti evidentiranja državnih pomoči in novosti ZDDPO-2, ki bodo vplivale na obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020. Tudi, če se bomo družili po spletu, bo mogoče postavljati vprašanja.

Vsebina strokovne delavnice

1. POPIS SREDSTEV IN VIROV SREDSTEV

 • Popisne razlike;
 • Uničenje blaga zaradi prenehanja poslovanja.

2. EVIDENTIRANJE EKONOMSKIH KATEGORIJ IN VPLIV NA DAVČNO OSNOVO ZA LETO 2020

 • Prihodki od prodaje;
 • Prihodki “COVID” – državne pomoči;
 • Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva ter poslovni najemi;
 • Finančne naložbe;
 • Naložbene nepremičnine;
 • Zaloge in slabitve na izterljivo vrednost;
 • Terjatve, odpisi terjatev;
 • Oslabitve sredstev (insolventni postopki, neizterljivost, …);
 • Rezervacije (pravilno oblikovanje) in časovne razmejitve.

3. AKTUALNE TEME V ZVEZI Z OBRAČUNOM DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB in NOVOSTI za leto 2020

 • Davčno priznani, nepriznani in delno priznani prihodki in odhodki – povečanje in zmanjšanje;
 • Stroški in vpliv na davčno osnovo: bonitete, amortizacija, stroški vzdrževanja, stroški dela, stroški storitev, reprezentanca, poslovna darila, pogostitve, izplačilo plače iz naslova uspešnosti,…;
 • Davčne olajšave – novosti;
 • Pokrivanje davčne izgube;
 • Davčna osnova – novosti;
 • Novosti ZDDPO-2R: izstopna obdavčitev, hibridna neskladja;
 • Spremembe pravilnika o davčnem obračunu.

4. VPRAŠANJA UDELEŽENCEV

5. ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Zaupajte zanesljivemu partnerju z več kot 25 letnimi izkušnjami. Računovodsko svetovanje - za dobre poslovne rezultate potrebujete urejeno računovodstvo, prave davčne nasvete in izobražen kader. Online osebno svetovanje
Beseda o predavateljici

Izvajalka delavnice bo davčna svetovalka IDA KAVČIČ, spec. posl. ekon., univ. dipl. ekon., ki se z davčno problematiko ukvarja že 25 let in se dnevno srečuje s problemi na davčnem področju v podjetjih. V letu 2000 je opravila strokovni izpit pri Davčno finančno raziskovalnem institutu v Mariboru in takrat ji je bil dodeljen certifikat o pridobitvi strokovnega naziva davčna svetovalka ZDSS. S področja davčnega svetovanju je tudi zaključila podiplomski specialistični študij in pridobila naziv specialist poslovne ekonomije.

Priporočilo za obisk delavnice

V enem dopoldnevu Vas bomo seznanili z vplivom epidemije in državnih ukrepov na evidentiranja ekonomskih kategorij, z novostmi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter COVID zakonodajo, ki jih boste morali kot davčni zavezanci upoštevati pri sestavi zaključnega računa in obračuna davka od dohodka pravnih oseb za leto 2020. Odgovarjali bomo na vaša konkretna vprašanja.

Strokovna delavnica je namenjena vodjem računovodskih servisov, računovodjem ter drugim odgovornim osebam za računovodsko in davčno področje pri davčnih zavezancih.

Prijave in plačilo

 Vašo prijavo in plačilo za izvedbo davčne delavnice pričakujemo najkasneje do četrtka 17.12.2020, da vam bomo lahko pravočasno posredovali povezavo za dostop do delavnice ter gradiva.

Prosimo, da kotizacijo nakažete pred pričetkom seminarja na transakcijski račun, številka:

SI56 0700 0000 0616 137 (Gorenjska Banka d.d), ter sklic : 00 – vaša davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika).

Prijavite se lahko:
– preko obrazca na spletni strani: www.iksvetovanje.si
– elektronsko na naslov: ida.kavcic@iksvetovanje.si ali racunovodstvo@iksvetovanje.si

Dodatne informacije:
Za vse dodatne informacije, odprta vprašanja in pojasnila pokličite na:

– telefon +386 4 5309 578 oz. +386 4 5338 887
– GSM +386 31 399 001

Preko elektronske pošte lahko že pred predavanji oddate vaša konkretna vprašanja.

PODROBNOSTI

Začetek:
21. december 2021 | 09:00

Konec:
21. december 2021 | 14:00

Cena:
€150

KRAJ IN DATUM IZVEDBE
SEMINARJA:

Spletna strokovna delavnica bo potekala v PONEDELJEK, 21. decembra 2020 od 9.00 do 14.00 ure, preko Zoom-a.

KOTIZACIJA:
Kotizacija za udeleženca, ki vključuje predavanja, gradivo in odgovore na konkretna vprašanja znaša:

150,00 EUR (z vključenim DDV) za enega udeleženca, vsak naslednji udeleženec ima 10 % popust, 20% popust imajo stalni poslovni partnerji (podpisane pogodbe o davčnem svetovanju).

Prijavnica

  Soglašam, da posredovane osebne podatke hranite in uporabite, da me prek e-naslova ali telefona občasno obveščate o:


  Vaše podatke bomo uporabljali izključno za namen, za katerega smo pridobili vašo privolitev. Vaše osebne podatke bomo uporabljali zaupno in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vašo zasebnost obravnavamo v skladu z določili GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

  Od prejemanja sporočil se lahko kadarkoli odjavite tako, da pošljete sporočilo na e-naslov: racunovodstvo@iksvetovanje.si z naslovom Odjava. Po obdelavi zahteve za odjavo vam bo IK SVETOVANJE d.o.o. prenehal pošiljati vsebine, od katerih ste se odjavili. Podrobnosti o odjavi, obdelavi in varovanju podatkov si preberite v Pravnih obvestilih.