Izobraževanja

Zaključni račun in obračun DDPO za leto 2019

Spoštovane davkoplačevalke in spoštovani davkoplačevalci!

Bliža se čas oddajanja letnih poročil in davčnih obračunov, zato bi vas radi opozorili na posebnosti, ki jih nikakor ne smete spregledati pri izdelavi zaključnega računa in obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2019.

Na kakšen način:
V okviru STROKOVNE DELAVNICE, kjer Vas bomo opozorili na posebnosti in novosti pri izdelavi zaključnega računa in obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2019. Izdelava ODDPO bo predstavljena po posameznih postavkah obrazca »Obračun davka od dohodkov pravnih oseb«. Opozorili Vas bomo na vpliv novosti SRS 15 (2019) in SRS (2016) na izpolnjevanje posameznih postavk v letnem poročilu in ODDPO. Odgovarjali bomo na Vaša pereča vprašanja, povezana z obravnavano tematiko.

Vsebina strokovne delavnice

1. ZAKLJUČNI RAČUN ZA GOSPODARSKE DRUŽBE ZA LETO 2019:

 • Razdelitev družb v velikostne razrede;
 • Javna objava podatkov;
 • Obseg letnih poročil;
 • Vrednotenje postavk v računovodskih izkazih;
 • Vsebina prilog k izkazom;
 • Popis sredstev in virov sredstev

2. OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (2019) po postavkah obrazca

 • Izpolnitev splošnega dela obrazca;
 • Ugotovitev davčno priznanih prihodkov (posebnosti izplačila dividend, rezervacij, terjatev, transferne cene,…);
 • Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov (povečanje, zmanjšanje);
 • Ugotovitev davčno priznanih odhodkov (posebnosti rezervacij, popravkov terjatev, amortizacija, davčno nepriznani odhodki, transferne cene…);
 • Popravek odhodkov na raven davčno priznanih prihodkov (povečanje, zmanjšanje);
 • Povečanje in zmanjšanje davčne osnove (zaradi prehoda na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil, spremembe računovodskih usmeritev in popravkov napak, porabe in odprave rezervacij, pripoznanih v vseobsegajočem donosu, vračila davčnih olajšav,…);
 • Pokrivanje davčne izgube
 • Davčne olajšave in vpliv na davčno osnovo;
 • Ugotovitev davčne obveznosti;
 • Posebnosti davčnega obračuna za “normirance”

3. ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Zaupajte zanesljivemu partnerju z več kot 25 letnimi izkušnjami. Računovodsko svetovanje - za dobre poslovne rezultate potrebujete urejeno računovodstvo, prave davčne nasvete in izobražen kader. Online osebno svetovanje
Beseda o predavateljici

Izvajalka delavnice bo davčna svetovalka IDA KAVČIČ, spec. posl. ekon., univ. dipl. ekon., ki se z davčno problematiko ukvarja že 25 let in se dnevno srečuje s problemi na davčnem področju v podjetjih. V letu 2000 je opravila strokovni izpit pri Davčno finančno raziskovalnem institutu v Mariboru in takrat ji je bil dodeljen certifikat o pridobitvi strokovnega naziva davčna svetovalka ZDSS. S področja davčnega svetovanju je tudi zaključila podiplomski specialistični študij in pridobila naziv specialist poslovne ekonomije.

Priporočilo za obisk delavnice

V enem dopoldnevu Vas bomo seznanili z aktualnimi zadevami, ki jih boste morali kot davčni zavezanci upoštevati pri sestavi zaključnega računa in obračuna davka od dohodka pravnih oseb za leto 2019, ter vas seznanili z zakonskimi spremembami. Odgovarjali bomo na vaša konkretna vprašanja.

Seminar je namenjen vodjem računovodskih servisov, računovodjem ter drugim odgovornim osebam za računovodsko in davčno področje pri davčnih zavezancih.

Prijave in plačilo

 Vašo prijavo in plačilo za izvedbo davčne delavnice pričakujemo najkasneje do torka, 11.2.2020, da vam bomo lahko pravočasno posredovali povezavo za dostop do delavnice ter gradiva.
Prosimo, da kotizacijo nakažete pred pričetkom seminarja na transakcijski račun, številka:

SI56 0700 0000 0616 137, ter sklic: 00 vaša davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika).

Prijavite se lahko:
– preko obrazca na spletni strani: www.iksvetovanje.si
– elektronsko na naslov: ida.kavcic@iksvetovanje.si ali racunovodstvo@iksvetovanje.si

Dodatne informacije:
Za vse dodatne informacije, odprta vprašanja in pojasnila pokličite na:

– telefon +386 4 5309 578 oz. +386 4 5338 887
– GSM +386 31 399 001

Preko elektronske pošte lahko že pred predavanji oddate vaša konkretna vprašanja.

PODROBNOSTI

Začetek:
13. februar 2020 | 09:00

Konec:
13. februar 2020 | 14:00

Cena:
€150

KRAJ IN DATUM IZVEDBE
SEMINARJA:

Strokovna delavnica bo potekala v ČETRTEK, 13. februarja 2020 od 9.00 do 14.00 ure – uradni del in dodatna ura samo za vaša vprašanja, v predavalnici v poslovni stavbi v Bistrici pri Tržiču (nasproti Deteljice oz. za bencinsko črpalko Petrol v Bistrici pri Tržiču).

KOTIZACIJA:
Kotizacija za udeleženca, ki vključuje predavanja in odgovore na konkretna vprašanja, gradivo, malico in postrežbo v odmorih znaša:

150,00 eur (z vključenim DDV) za enega udeleženca, vsak naslednji udeleženec istega podjetja ima 10 % popusta, 20 % popust imajo stalni poslovni partnerji (podpisane pogodbe o davčnem svetovanju)

Prijavnica

  Soglašam, da posredovane osebne podatke hranite in uporabite, da me prek e-naslova ali telefona občasno obveščate o:


  Vaše podatke bomo uporabljali izključno za namen, za katerega smo pridobili vašo privolitev. Vaše osebne podatke bomo uporabljali zaupno in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vašo zasebnost obravnavamo v skladu z določili GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

  Od prejemanja sporočil se lahko kadarkoli odjavite tako, da pošljete sporočilo na e-naslov: racunovodstvo@iksvetovanje.si z naslovom Odjava. Po obdelavi zahteve za odjavo vam bo IK SVETOVANJE d.o.o. prenehal pošiljati vsebine, od katerih ste se odjavili. Podrobnosti o odjavi, obdelavi in varovanju podatkov si preberite v Pravnih obvestilih.