PRIPRAVE NA ZAKLJUČNI RAČUN IN OBRAČUN DDPO 2022 TER NOVOSTI ZA LETO 2023

Bliža se čas izdelave letnih poročil in davčnih obračunov, zato bi vas radi opozorili na novosti in posebnosti, povezanih s spremembo ZDDPO-2R in COVID zakonodajo, ki jih nikakor ne smete spregledati pri izdelavi letnega poročila in obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020.

Podrobnosti o delavnici in prijava na delavnico na spodnji povezavi:
Spletna strokovna delavnica