PRIPRAVE NA ZAKLJUČNI RAČUN IN OBRAČUN DDPO 2022 TER NOVOSTI ZA LETO 2023

Spoštovane davkoplačevalke in spoštovani davkoplačevalci!

V četrtek, 05.01.2023 vas vabimo na STROKOVNO DELAVNICO, kjer Vas bomo seznanili z aktualnimi zadevami, ki jih boste morali kot davčni zavezanci upoštevati pri sestavi zaključnega računa in obračuna davka od dohodka pravnih oseb za leto 2022. Odgovarjali bomo na Vaša pereča vprašanja, povezana z obravnavano tematiko.

Delavnica bo potekala preko ZOOM-a.

Podrobnosti o delavnici in prijava na delavnico na spodnji povezavi:
PRIPRAVE NA ZAKLJUČNI RAČUN IN OBRAČUN DDPO 2022 TER NOVOSTI ZA LETO 2023