Vabilo k prijavi na delavnico – Zaključni račun in obračun DDPO za leto 2019

Ker se bliža čas oddajanja letnih poročil in davčnih obračunov, smo za vas pripravili strokovno delavnico za pripravo zaključnih računov in obračuna DDPO za leto 2019.V sklopu delavnice vas bomo opozorili na posebnosti in novosti pri izdelavi zaključnega računa in obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2019. Izdelava ODDPO bo predstavljena po posameznih postavkah obrazca »Obračun davka od dohodkov pravnih oseb«. Opozorili vass bomo na vpliv novosti SRS 15 (2019) in SRS (2016) na izpolnjevanje posameznih postavk v letnem poročilu in ODDPO, hkrati pa odgovorili na vsa vaša odprta vprašanja, povezana s temo delavnice.

Podrobnosti o delavnici in prijava na delavnico na spodnji povezavi:
Zaključni račun in obračun DDPO za leto 2019